Dermatoscopia

Dermatoscopia cunoscută şi ca dermoscopie este o metodă neinvazivă de evaluare a leziunilor cutanate pigmentate, în principal a nevilor şi a melanomului, fiind o tehnică extrem de utilă în examinarea aluniţelor şi diagnosticarea melanomului. Metoda se bazează pe iluminarea straturilor superficiale ale pielii (epiderm şi derm), vizualizându-se astfel pigmentul melanic produs de melanocite, celulele ce intră în alcătuirea nevilor melanocitari şi a melanomului. Realizarea dermatoscopiei nu implică niciun disconfort sau durere pentru pacient. Dermatoscopia impune medicului o concentrare mai mare în evaluarea fiecărei leziuni pigmentate.

De ce trebuie trebuie folosită dermatoscopia în evaluarea nevilor şi a melanomului?

Dermatoscopia îmbunătăţeste semnificativ performanţa diagnosticării nevilor şi melanomului. Pentru un dermatolog cu pregătire adecvată în dermatoscopie, performanţa diagnosticului clinic pentru nevi şi melanom poate creşte cu 30%. În schimb, conform datelor din literatură, acolo unde această pregătire în dermatoscopie este deficitară, performanţa diagnosticului clinic scade.

Avantajele dermatoscopiei

Dermatoscopia prin vizualizarea pigmentului melanic în principal, dar şi a altor pigmenţi (hemoglobină, etc) din piele, furnizează imagini mult mai bogate din punct de vedere cromatic şi al elementelor structurale prezente. Aceste informaţii permit deconspirarea unor leziuni pigmentate aparent banale, lipsite de orice risc, ca fiind nevi atipici şi chiar melanom.

Nev atipic

alunita simetrica contur regulat nev atipic pe cap dermatologie

1a

alunita imagine dermatoscopica centru cromatica reducainel brun

1b

1a Aluniţă simetrică, cu contur regulat şi o singură culoare, localizată pe scalp;
1b Imagine dermatoscopică prezentând central cromatică redusă, iar în periferie inel brun-pal;

Discordanţa dintre aspectul clinic şi dermatoscopic a impus biopsia excizională identificându-se un nev displazic (atipic).

Melanom cu grosime tumorală de 0.3mm

melanom picior imagine macroscopica leziune pigmentata contur regulat

2a

melanom culori imagine dermatoscopica melanom subtire

2b

2a Imagine macroscopică a unei leziuni pigmentate, simetrice, cu contur regulat, având o singură culoare, iar diametrul sub 5mm;
2b Imaginea dermatoscopică este mult mai bogată în culori şi elemente structurale; Imaginea dermatoscopică a pledat pentru biopsia excizională, identificându-se un melanom subţire.

Melanom cu grosime tumorală de 0.7mm

imagine macroscopica melanom contur relativ regulat

3a

melanom imagine dermatoscopica asimetrie pigmentatie accentuata

3b

3a Imaginea macroscopică prezintă o accentuare excentrică a cromaticii, leziunea are doar două culori, iar conturul este relativ regulat;
3b Imaginea dermatoscopică prezintă asimetrie puternică, în zona de pigmentaţie accentuată se identifică o reţea mult mai grosolană decât în restul leziunii; biopsia excizională efectuată a confirmat suspiciunea dermatoscopică de melanom.

Melanom avansat, cu grosime tumorală de 3,75mm

melanom avansat imagine macroscopica stadiu de evolutie

4a

4b

4a Imagine macroscopică este caracteristică unui melanom aflat în stadiu avansat de evoluţie, cu asimetrie pe două axe, cu multe culori, contur neregulat, textură modificată a pielii, tendinţă la ulcerare;
4b Imagine dermatoscopică bogată în culori, cu asimetrie de culoare şi arhitectură pe două axe, există vălul albastru-albicios (blue-white veil) specific melanomului. Examenul histopatologic a fost în concordanţă cu parametrii clinici şi dermatoscopici identificaţi;

Valoarea informaţiilor furnizate de dermatoscopie

Semnificaţia informaţiilor furnizate de examinarea dermatoscopică va fi interpretată în context clinic, experienţa clinică şi dermatoscopică a medicului dermatolog fiind esenţiale în stabilirea diagnosticului corect. Folosirea dermatoscopiei a condus dermatologia spre identificarea melanoamelor sub diametrul clinic de 5 mm, a melanoamelor neinvazive (melanome in situ) curabile.

Nev atipic

alunita nev atipic simetric contur regulat

5a

alunite nev atipic imagine dermatoscopica culoare maro brun

5b

5a Aluniţă relativ simetrică, brun-negricioasă, contur regulat, apărută de circa 2 ani la o adolescentă;
5b Imaginea dermatoscopică relevă prezenţa unei coloraţii brun-albăstrui în centru, iar în periferia leziunii există o margine fărămiţată constând din linii fine şi puncte brune;

Dezvoltarea recentă şi aspectele dermatoscopice au pledat pentru biopsie excizională, care a precizat diagnosticul de nev displazic (atipic).

Limitele dermatoscopiei

Ca orice metodă de diagnostic, dermatoscopia are propriile limite. Pentru leziunile de dimensiuni foarte mici de 2-3mm diametrul macroscopic, informaţiile aduse de evaluarea dermatoscopică sunt sărace, în asemenea cazuri informaţiile clinice devenind esenţiale pentru diagnostic (un exemplu fiind tendinţa la schimbare a leziunii). O situaţie asemănătoare există şi în cazul leziunile cutanate sărace în pigment melanic (brun-negricios).

Dispozitivele tehnice disponibile pentru examinarea dermatoscopică

În prezent există dermatoscoape manuale şi dermatoscoape digitale, în ambele situaţii medicul examinator deţine un rol fundamental în formularea diagnosticului final. Dermatoscopia poate fi cu contact (se aplică un lichid între dermatoscop şi piele) sau fără contact (cu lumină polarizată). Dermatoscopia digitală se adresează în special persoanelor cu un număr foarte mare de nevi (peste 50 nevi).

Frecvenţa evaluării dermatoscopice

Frecvenţa examinărilor dermatoscopice la nivelul pielii şi mucoaselor accesibile va fi stabilită de medicul dermatolog, variind de la minimum o dată pe an pentru persoanele cu un număr redus de nevi şi fără cazuri în familie de cancer de piele, la evaluări trimestriale sau semestriale la persoane care au un număr mare de nevi sau au avut excizii chirurgicale pentru nevi displazici sau melanom.

Recomandări

Orice persoană trebuie să solicite o evaluare dermatoscopică la începutul sezonului estival, ținând cont de faptul că soarele reprezintă principalul factor implicat în apariţia cancerului de piele. Pentru persoanele care suferă din diferite motive arsuri solare pe perioada de vară, este înţelept ca examinarea dermatoscopică să fie făcută şi la finele sezonului estival. Implicaţi-vă în identificarea nevilor atipici şi a melanomului la dumneavostră şi la cei dragi!