Examenul micologic direct în onicomicoză

Cel mai folosit test de laborator în practica dermatologică din Romania pentru confirmarea diagnosticului clinic de onicomicoză este examenul micologic direct. Sensibilitate lui în unele studii a atins valoarea maximă de doar 55,9%, însă prezintă avantajul de a fi rapid, rezultatul este disponibil în 10-20 minute şi este relativ ieftin.

Din păcate rezultatul acestui test depinde de prea mulţi factori, cel mai important fiind nivelul de pregătire al celui care face recoltarea probei şi citirea la microscop, importantă fiind și localizarea bolii la nivelul lamei.

Testul constă în recoltarea de material keratinos de sub unghie, atunci când dermatologul suspectează o micoză cu localizare mai profundă la nivelul lamei unghiale (onicomicoză latero-distală sau proximală) sau de pe suprafaţa externă a unghiei, atunci când se are în vedere o onicomicoză superficială (white superficile onychomycosis).

Recoltarea se poate face cu o chiuretă sau cu o lamă de bisturiu şi în general creează puţin disconfort pacientului. Unghia se dezinfectează înainte cu alcool etilic 70%, întreaga manoperă relizându-se steril, pentru a evita contaminarea probei pe parcursul recoltării, evitându-se astfel rezultatele fals pozitive.

recoltare proba folosind chiureta - examen micologic direct - onimicoză - dermatologie mivaderm

Recoltarea probei folosind o chiuretă

recoltare proba folosind bisturie - examen micologic direct - onimicoză - dermatologie mivaderm

Recoltarea probei folosind o lamă de bisturiu

Dermatofiţii, fungii răspunzători de 90% dintre onicomicoze, se găsesc în mod obişnuit în mediul ambiant, determinând totuşi rar îmbolnăviri şi doar acolo unde există o alterare a capacităţii de apărare a organismului. Ca urmare, fungii pot ajunge accidental pe suprafaţa unghială sau pe obiectele din jurul nostru, şi de aici în proba prelevată pentru examenul micologic direct, fără a fi însă răspunzători de modificările unghiale evaluate. Rezultatele fals negative sunt consecinţa viciilor de recoltare şi de vizualizare. Materialul recoltat fie a fost prelevat din zone sărace în fungi sau timpul de contact cu soluţia de KOH a fost prea scurt astfel că keratina din scuamele prelevate nu a permis vizualizarea filamentelor de fungi.

Proba care se va examina se prelucrează astfel: materialul keratinos obţinut se tratează cu soluţie de KOH 20%, pentru a se dizolva keratina şi a face vizibili fungii, după care se examinează la un microscop optic.

Atunci când aspectul unghiilor este foarte sugestiv pentru diagnosticul de onicomicoză, un test micologic direct negativ, va fi urmat de examinarea histopatologică a lamei unghiale, test a cărui sensibilitate este de 88,2% conform datelor din literatură. Prin combinarea celor doua teste sensibilitatea diagnosticării onicomicozei creşte la 95,6%.