Dr. biolog Otilia Banu

Doctor biolog Otilia Banu Biolog Mivaderm - Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Prof.Dr. C.C.Iliescu București
Otilia
BANU
Dr. biolog


| Vizualizează CV

Doamna Dr. Biolog Otilia Banu absolventă a Facultății de Biologie din București, este un profesionist cu o experiență vastă, dobândită pe parcursul a peste 20 de ani în cadrul laboratorului de microbiologie al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ,, Prof.Dr. C.C.Iliescu,, București, unde și-a desfășurat activitatea ca biolog specialist, biolog principal, șef de laborator, iar în prezent este coordonator al departamenului de microbiologie clinică. Preocupată de atingerea unui grad cât mai înalt de performanță profesională, dna dr. biolog Otilia Banu a participat la numeroase cursuri de formare și perfecționare în fiecare an, atât în țară cât și în străinătate.

Doamna dr. Biolog Otilia Banu s-a implicat în procesul de cercetare din domeniul microbiologiei, fiind preocupată de studierea mecanismelor de rezistență la antibiotice/antifungice a tulpinilor microbiene, studierea unor aspecte întâlnite în infecția cu Candida albicans (activitatea antifungica a unor agenți noi, variațiile genei ALS în formarea biofilmuluiși adeziunii), virulenței tulpinilor bacteriene, supravegherea și testarea susceptibilității antimicrobiene, rolul sistemului santinela în supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale și antibiotipului tulpinilor microbiene. Dna dr. biolog Otilia Banu a desfășurat inclusiv activitate managerială în cadrul activității de cercetare deținând funcții precum coordonator de programe de cercetare, responsabil de proiect.

Rezultatele activității de cercetarea desfășurate au stat la baza lucrării de doctorat a doamnei biolog și în apariția de articole și lucrări științifice prezentate la congrese și simpozioane din țară și străinătate.

Preocuparea pentru asigurarea și controlul calității în laboratorul de microbiologie reprezintă o constantă a carierei doamnei biolog Otilia Banu, culminând în 2014 cu efectuarea cursului de master – Masterul de Asigurarea Calității în Laboratoarele Medicale – Facultatea de Biologie.

Doamna dr. biolog Otilia Banu asemenea multor profesioniști de înaltă ținută s-a implicat în procesul didactic, de formare de noi generații de biologi și medici microbiologi fiind lector (cadru didactic asociat) la Universitatea București, Faculatatea de Biologie, Catedra de Microbiologie.

Doamna dr. biolog Otilia Banu este membru a unor societăți profesionale de prestigiu: ESCMID (European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases), OBBCSSR (Ordinul Biologilor Biochimiștilor și Chimiștilor din Sistemul Sanitar din România), EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System).